annetnguyen's Recent Activity

  1. annetnguyen đã trả lời vào chủ đề Thu nhập trên 50 triệu 1 tháng từ nghề Môi giới Bất động sản.

    *** Công ty Bất động sản Tuấn 123 trao cơ hội đến các Ứng viên: - Sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức => Giành lấy kiến thức và kỹ...

    18/1/18 lúc 16:56
  2. annetnguyen đã trả lời vào chủ đề Thu nhập trên 50 triệu 1 tháng từ nghề Môi giới Bất động sản.

    *** Bắt đầu sự nghiệp tại Phòng Nhà Vua – một trong 3 phòng mạnh nhất Công ty Bất động sản Tuấn 123 với: - Sự lãnh đạo và dẫn dắt của...

    16/1/18 lúc 13:59