26 tục ngữ bằng tiếng Trung hay và hot

Thảo luận trong 'Gia sư - Dịch thuật tiếng Trung' bắt đầu bởi tienghoa123, 24/6/16.

 1. tienghoa123

  tienghoa123 Member

  Cuối tuần rồi chúng ta học gì hiện nay đây nhỉ? Đổi chút nắng chút gió để cuộc đời nở hoa nào , Ngày hôm nay chúng ta cùng xem 26 câu tục ngữ Việt Nam trong tiếng Trung Quốc đọc và viết thế nào nhé! Đây đầu là các câu mà thường hay bạn vẫn hay được dùng , chúng ta cũng phải bắt kịp thời đại để mở rộng tri thức nhỉ. Thôi không nói nhiều nữa, mời những mọi người cùng tiếng hoa vỡ lòng 26 tục ngữ bằng tiếng Trung Hoa hay và hot

  1. Làm mướn không công, làm dâu trăm họ 为人作嫁
  wèi rén zuò jià

  2. Lấy chồng theo chồng 嫁 鸡 随 鸡 , 嫁 狗 随 狗
  jià jī suí jī jià gǒu suí gǒu

  3. Lạ nước lạ cái 人 地 生疏 ; 人生 路 不 熟
  rén dì / de shēngshū rénshēng lù bú / bù shú

  4. Làm bộ làm tịch 装模做样
  zhuāngmózuòyàng

  5. Làm chơi ăn thật 垂 手 而 得
  chuí shǒu ér dé / de / děi

  6. Làm dâu trăm họ 为人作嫁 ( 众口难调 )
  wèirénzuòjià zhòngkǒunántiáo

  7. Làm khách sạch ruột 得了面皮 餓了肚皮
  ài liǎo / le miàn pí é liǎo / le dùpí

  8. Làm một mẻ, khỏe suốt đời 一 劳 永 逸
  yī láo yǒng yì

  26 tục ngữ bằng tiếng Trung hay và hot
  26 tục ngữ bằng tiếng Trung hay và hot
  9. Làm như gãi ghẻ; Chuồn chuồn chấm nước (hời hợt) 蜻蜓点水
  qīngtíngdiánshuǐ

  10. Làm như gãi ngứa 不痛不痒

  bù tòng bù yǎng

  11. Lá mặt lá trái, một dạ hai lòng; mặt người dạ thú 当 面 是 人 , 背后 是 鬼
  dāng / dàng miàn shì rén bèi hòu shì guǐ

  12. Làm như lễ bà chúa Mường 磨洋工
  mó yáng gōng

  13. Làm ra làm, chơi ra chơi 脚踏实地
  jiǎo tà shí dì

  14. Lành làm gáo, vỡ làm muôi 好 的 做 瓢 、 破 的 做 勺 ; 物 尽 其 用
  hǎo / hào dì / de / dí zuò piáo pò dì / de / dí zuò sháo wù jìn / jǐn qí yòng

  15. Lạt mềm buộc chặt (thả ra để bắt) 欲 擒 故 纵
  yù qín gù zòng

  26 tục ngữ bằng tiếng Trung hay và hot
  26 tục ngữ bằng tiếng Trung hay và hot
  16. Lạy ông tôi ở bụi này; chưa khảo đã xưng 不 打 自 招 ; 此 地 无 银 三 百 两
  bú / bù dǎ / dá zì zhāo cǐ dì / de wú yín sān bǎi liǎng

  17. Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử 以 小 人 之 心 , 度 君子 之 腹
  yǐ xiǎo rén zhī xīn dù / duó jūnzǐ zhī fù

  18. Lắm mối tối nằm không 筑 室 道 谋
  zhù shì dào móu

  19. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa 和尚 多 了 山 门 没 关
  héshang duō liǎo / le shān mén mò / méi guān

  20. Lắm thầy nhiều ma 众口难调
  zhòngkǒunántiáo

  21. Lặn mất tăm hơi, biệt tăm biệt tích 石 沉 大海
  shí / dàn chén dàhǎi

  26 tục ngữ bằng tiếng Trung hay và hot
  26 tục ngữ bằng tiếng Trung hay và hot
  22. Làm phúc phải tội 好 心 不 得 好 报
  hǎo / hào xīn bú / bù dé / de / děi hǎo / hào bào

  23. Lấm la lấm lét, thậm thà thậm thụt 鬼鬼祟祟
  guǐ guǐ suì suì

  24. Lần này lần nữa; hết lần này đến lần khác 一 而 再 , 再 而 三
  yī ér zài zài ér sān

  25. Lập lờ đánh lận con đen 移 花 接 木 ; 滥 竽 充数
  yí huā jiē mù làn yú chōngshù

  26. Làm trò cười cho thiên hạ 出洋相
  chūyángxiàng

  tiếng hoa vỡ lòng
   

Chia sẻ trang này