Danh từ đếm được và không đếm được

Thảo luận trong 'Các ngoại ngữ khác' bắt đầu bởi saielight, 11/11/17.

 1. saielight

  saielight Member

  Danh từ có thể đếm được hoặc không đếm được. Khi bạn học một từ mới bạn nên kiểm tra xem đếm được hay không đếm được vì chúng ta sử dụng những từ khác nhau với danh từ đếm được và không đếm được. Elight hy vọng sau khóa học này bạn có thể phân biệt được danh từ đếm được và không đếm được và sử dụng chúng một cách hợp lý.

  Xem thêm: so sanh trong tieng anh

  Danh từ đếm được

  Đối với câu khẳng định chúng ta có thể dùng a/an hoặc some.

  There is a cat in the garden.

  There are some birds in the trees.

  Đối với câu phủ định chúng ta có thể dùng a/an hoặc any.

  There isn’t a dog in the garden.

  There aren’t any birds in the tree.

  Đối với câu hỏi chúng ta có thể sử dụng a/an, any hoặc how many.

  Is there an orange on the tree?

  Are there any chairs in the garden?

  How many chairs are there?

  Xem thêm: kinh nghiem thi toeic

  Danh từ không đếm được

  Danh từ không đếm được không có dạng số nhiều. Động từ ở dạng số ít và chúng ta dùng some.

  There is some milk on the floor.

  Can I have some more bread, please?

  Đối với câu hỏi chúng ta có thể sử dụng any hoặc how much.

  Is there any sugar?

  How much wine is there?

  Các danh từ không đếm được thường gặp:

  – Chất lỏng: water, tea, coffee, milk, fruit juice, beer, wine, soup.

  – Chất khí: smoke, air, steam.

  – Chất sệt: butter, cheese, meat, bread.

  – Chất bột: rice, sugar, salt, pepper, flour.

  – Trừu tượng: help, homework, housework, information, news, music, work, advice, luck, peace, happiness, sadness, silence…

  Xem thêm: cách đọc số tiếng anh
   

Chia sẻ trang này