Đảo ngữ với câu ĐIỀU KIỆN

Thảo luận trong 'Các ngoại ngữ khác' bắt đầu bởi saielight, 13/11/17.

 1. saielight

  saielight Member

  Hôm nay Elight xin kết thúc khoa học về đảo ngữ của chúng ta với cách đảo ngữ với câu điều kiện. Elight hy vọng bạn sẽ nắm vững tất cả các cách đảo ngữ sau khóa học này.

  Xem thêm: phát âm ed

  ĐẢO NGỮ VỚI CÂU ĐIỀU KIỆN

  Câu điều kiện loại 1:

  IF CLAUSE = SHOULD + S +V

  Ví dụ:

  She will miss the train if she comes late.

  => Should she come late she will miss the train.

  If he lends me some money, I will buy that house.

  => Should he lend me some money I will buy that house.

  Xem thêm: cách phát âm s

  Câu điều kiện loại 2:

  IF CLAUSE = WERE S + TO V / WERE +S

  If I were you, I would work harder.

  => Were I you I would work harder.

  If I knew her, I would invite her to the party.

  => Were I to know her I would invite her to the party.

  Câu điều kiện loại 3:

  IF CLAUSE = HAD + S + V3

  If my parents hadn’t encouraged me, I would have failed the exam.

  => Had my parents not encouraged me, I would have failed the exam.

  If I had known that would happen, I would have given him the money.

  => Had I known that would happen, I would have given him the money.

  Xem thêm: https://elight.edu.vn/
   

Chia sẻ trang này