Miền Nam Nhựt trân chuyên cung cấp chip giá rẻ nhất cần thơ

Thảo luận trong 'Linh - Phụ kiện' bắt đầu bởi dolatrangmen, 6/9/15.

 1. dolatrangmen

  dolatrangmen Guest

  Miền Nam Nhựt trân chuyên cung cấp chip giá rẻ nhất cần thơ
  88E8036-NNC1 55.000
  88E8039-NNC1 55.000
  8002A QJ1331A 15.000
  ATC2603 45.000
  ALC269 45.000
  ALC662 10.000
  AR8151-B 60.000
  AXP221
  BCM5784MKMLG 80.000
  F2116IE20V 100.000
  FP6321A 5.000
  IDT92HD79B1A5
  110000​
  HT4902
  25000​
  ICS954201BFLF 55.000
  ICS9LPRS511EGLF 23.000
  ICS9LPRS916JGLF 33.000
  IDT92HD80B1X5
  80000​
  NCP5395T 30.000
  NCP6131 50.000
  NCP6132 50.000
  RTL8101E 15.000
  REALTEK RTL8111DL 18.000
  RTL8111C
  transistor 5707
  7000​
  Tụ Tokin OE128
  40.000​
  MB39A132 65.000
  SC452 55.000
  SN 608098 50.000
  ST PM6686 78A4T VH 60.000
  VT1316MF 50.000
  VT1318MF 50.000
  ADP3188 35.000
  ADP3205 60.000
  ADP3208 50.000
  ADP3212 50.000
  AMD 215-0674028 335.000
  AMD 215-0674034 405.000
  AMD 215-0752007 345.000
  AMD 216-0674024 320.000
  AMD 216-0674026 670.000
  AMD 216-0752001 420.000
  AMD 216LQA6AVA12FG 350.000
  AMD 216MQA6AVA12FG 310.000
  AMD 216TQA6AVA12FG 360.000
  AMD 218-0660017 230.000
  AMD 218-0697014 300.000
  AMD 218-0697020 310.000
  AMD 218-0792006 310.000
  AMD 218S7EBLA12FG 200.000
  AMD SB600 218S6ECLA21FG 200.000
  ATI 1100 RS485MC 216MCA4ALA12FG 290.000
  ATI 1150 RS485M 216MSA4ALA12FG 340.000
  ATI 200M RS480M 216MPA4AKA22HG 170.000
  ATI 216-0683010 440.000
  ATI 216-0683013 500.000
  ATI 216-0707001 340.000
  ATI 216-0707009 340.000
  ATI 216-0707020 350.000
  ATI 216-0707011
  ATI 216-0728014 265.000
  ATI 216-0728020 360.000
  ATI 216-0749001 300.000
  ATI 216-0772003 605.000
  ATI 216-0774007 325.000
  ATI 216-0774008 450.000
  ATI 216-0774009 450.000
  ATI 216-0774207 400.000
  ATI 7500 216Q7CGBGA13 220.000
  ATI 9000 216CDS3BGA21H 265.000
  ATI IXP150 218S2EANA41 240.000
  ATI IXP450 218S4PASA13G 220.000
  ATI IXP460 218S4RBSA12G 210.000
  ATI M54-P 216PMAKA13FG 485.000
  ATI X300 - 64MB 216TFJAKA13FH 345.000
  ATI X300 216PFAKA13F 345.000
  ATI 216-0728018 470.000
  BQ07A 50.000
  BQ25ATI 35.000
  BQ725/ 24725 50.000
  BQ726 65.000
  BQ727 65.000
  BQ24703 55.000
  BQ24707 75.000
  BQ24721 33.000
  BQ24740 40.000
  BQ24745 45.000
  BQ24751 40.000
  BQ24753A 45.000
  CJ=BM / BK/ BJ/ AK/ BD/ CL / RT8205AGQW 65.000
  CJ=CA / RT8205AGQW 65.000
  CK=CK/ BK/ DD/ FE/ CA/ CL/ BL/ RT8205BGQW 65.000
  DT= ….. / RT8205EGQW 55.000
  CL=BK/ … / RT8205C 65.000
  CP=BC 65.000
  DH=CH COZ 65.000
  DH=DH 75.000
  EQ=CE/ CM / CG/ CJ/ RT8223MGQW/ TPS51123 55.000
  EQ=EF/EE 60.000
  FR=BM 50.000
  FR=CA / RT8204B 50.000
  J7 = / RT8207MZQW 40.000
  JL=BE 65.000
  JL=BK / RT8204A 55.000
  G84-602-A2 (65bit 12+)
  G86-631-A2 450.000
  G86-703-A2 450.000
  G86-730-A2 410.000
  G86-740-A2 1.215.000
  G86-770-A2 430.000
  G98-600-U2 555.000
  G98-630-U2 405.000
  Go 7600-H-N-B1 320.000
  Go7300-B-N-A3 325.000
  MCP75L-B3 520.000
  MCP77MV-A2 460.000
  MCP79MVL-B2 445.000
  MCP79MXT-B2 315.000
  N10M-GE1-S 390.000
  N10M-GS2-B-A2 550.000
  N11M-GE1-B-A3
  N11M-GE1-B-B1 550.000
  N11M-GE1-S-B1 550.000
  N12M-GS2-S-A1
  N13P-GL-A1 720.000
  Nividia NF 430-N-A3 165.000
  Intel 82801 DBM 120.000
  Intel 82801 GBM 240.000
  Intel 82801 HBM 185.000
  Intel 82801 IBM 240.000
  Intel 82801 JIR
  Intel 945GM 95.000
  Intel 945GSE 260.000
  Intel 945PM 100.000
  Intel 965GS 385.000
  Intel CG82NM10 245.000
  Intel GM45 355.000
  Intel H61
  Intel HM55 250.000
  Intel HM57 260.000
  Intel HM65 220.000
  Intel HM67 280.000
  Intel PM55 265.000
  Intel SJTNV / HM70 350.000
  Intel SLJ8C/ HM77 500.000
  Intel SLJ8E/ HM76 300.000
  Intel AM82801IUX 230.000
  ISL 6217CVZ 45.000
  ISL 6218CVZ 45.000
  ISL 6227CAZ 45.000
  ISL 6227IRZ 45.000
  ISL 6228HRTZ 35.000
  ISL 6236IRZ 45.000
  ISL 6237IRZ 45.000
  ISL 6251AHAZ 45.000
  ISL 6252AHAZ 45.000
  ISL 6255HRZ 50.000
  ISL 6260CRZ 45.000
  ISL 6264CRZ 30.000
  ISL 6265 AHRTZ / HRTZ 45.000
  ISL 6266A HRZ 30.000
  ISL 6269CRZ 65.000
  ISL 62881HRTZ 50.000
  ISL 62882HRTZ 55.000
  ISL 62883HRTZ 60.000
  ISL 88731 AHRZ 45.000
  ISL 88731 CHRZ 40.000
  ISL 95831 HRZ 55.000
  ISL 95835 HRZ 50.000
  ITE 8500TE/8500E 125.000
  ITE 8502E 50.000
  ITE 8510TE 90.000
  ITE 8511TE 60.000
  ITE 8512E - JXA/JXO/JXT 60.000
  ITE 8517E 75.000
  ITE 8518E 50.000
  ITE 8519E 55.000
  ITE 8570E 55.000
  ITE 8572E 55.000
  ITE 8718F-S 18.000
  ITE 8752TE 150.000
  KB3310QF-A0 80.000
  KB3310QF-B0 80.000
  KB3310QF-C1 80.000
  KB3910SF-B4 80.000
  KB3910SF-C1 80.000
  KB3920QF-BO 90.000
  KB3925QF-B1 100.000
  KB3926QF-A1 35.000
  KB3926QF-D2 55.000
  KB3930QF-A1 70.000
  KB910Q-B4 70.000
  KB910QF-C1 75.000
  KB9012QF-A3 95.000
  KB926QF-B1 60.000
  KB926QF-CO 60.000
  KB926QF-EO 60.000
  KB926QF-D2 60.000
  KB926QF-D3 65.000
  KB930QF-A1 60.000
  Max1631EAI 45.000
  Max1632EAI 45.000
  Max17020E 45.000
  Max17030G 55.000
  Max17031 85.000
  Max17036G 85.000
  Max1715 45.000
  Max17480 85.000
  Max1901 27.000
  Max1902EAI 45.000
  Max1907A 45.000
  Max1908E 55.000
  Max1909E 45.000
  Max1981A 70.000
  Max1999 55.000
  Max8724E 44.000
  Max8725E 45.000
  Max8731AE 44.000
  Max8734A 30.000
  Max8736A 35.000
  Max8743 25.000
  Max8765E 45.000
  Max8770 44.000
  Max8774 45.000
  Max8796 50.000
  Nuvoton NPCE781BAODX 60.000
  Nuvoton NPCE781EAODX 95.000
  Nuvoton NPCE781LAODX 45.000
  Nuvoton NPCE791LAODX 60.000
  Nuvoton NPCE795PAODX 65.000
  Nuvoton NPCE885LAODX 110.000
  Nuvoton NPCE885PAODX 135.000
  Winbond 8763LAODG 95.000
  Winbond 8763LDG 55.000
  Winbond 8769LDG 90.000
  Winbond PC87541L 90.000
  Winbond PC87541V-vpc 90.000
  Winbond PC87591L 90.000
  Winbond WPCE773LAODG 85.000
  Winbond WPCE775CAODG 50.000
  Winbond WPCE775LAODG 50.000
  Windbond NPCE783LAODX 65.000
  SMSC ECE5011-NU 90.000
  SMSC ECE5021-NU 80.000
  SMSC ECE5025-NU 80.000
  SMSC KBC1070-NU 40.000
  SMSC KBC1091-NU 55.000
  SMSC KBC1098-NU 50.000
  SMSC KBC1126-NU 110.000
  SMSC LPC47N227 100.000
  SMSC LPC47N254 90.000
  SMSC LPC47N354 90.000
  SMSC MEC 1300-NU 60.000
  SMSC MEC 1310-NU 45.000
  SMSC MEC5004-NU 60.000
  SMSC MEC5045-LZY 85.000
  RT 8202 (DJ=EC/DM) 55.000
  RT 8203 60.000
  RT 8206 A/ B / BG 30.000
  RT 8206L 35.000
  RT 8206M 35.000
  RT 8207 (DH=EC/ED/EG) 55.000
  RT 8210B 60.000
  RT 8841 40.000
  RT 8885 60.000
  RT 9245C 20.000
  TPS 51020 44.000
  TPS 51116QFN 45.000
  TPS 51117 30.000
  TPS 51120 45.000
  TPS 51123 /EQ=CE/ CM / CG/ CJ/ RT8223MGQW 35.000
  TPS 51124 45.000
  TPS 51125 30.000
  TPS 51125A 35.000
  TPS 51221 65.000
  TPS 51225 45.000
  TPS 5130 50.000
  TPS 51427A 50.000
  TPS 51461 80.000
  TPS 51511 60.000
  TPS 51611 45.000
  TPS 51620 50.000
  TPS 51621 45.000

  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  CTY NHỰT TRÂN
  www.nhuttran.vn
  116 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ
  ĐT:0710 6 252 396 - 6252 390
  DĐ-Zalo: 0972 046 696- 0918 73 83 83
  Yahoo!:kd2_nhuttran
  Mail: kinhdoanh@nhuttran.vn

  Linh kiện máy tính, phụ kiện máy tính
   

Chia sẻ trang này