11 Chính tả (Tập chép): Mẩu giấy vụn trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 mới nhất

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Mẩu giấy vụn trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ai hay ay?

Em hãy phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Lời giải chi tiết

  • Tiết 10 – Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
  • Tiết 9 – Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
  • Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì II trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

1. Tập chép:Mẩu giấy vụn (Từ Bỗng một em gái… đến Hãy bỏ tôi vào sọt rác!)

   Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy, nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, em mới nói:

– Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!”

? Câu đầu tiên có mấy dấu phẩy ?

– Câu đầu tiên có 2 dấu phẩy.

? Tìm thêm những dấu câu khác trong bài chính tả.

– Những dấu câu khác trong bài chính tả : dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than, dấu ngoặc kép.

2. Điền vào chỗ trống ai hay ay ?

Trả lời :

a) mái nhà,              máy cày

b) thính tai,              giơ tay

c) chải tóc,               nước chảy

3. Điền vào chỗ trống:

Trả lời :

a)

– (sa, xa) : xa xôi, sa xuống

(sá, xá)phố , đường

b)

– (ngả, ngã) : ngã ba đường, ba ngả đường

– (vẻ, vẽ) : tranh vẽ, có vẻ

Chia sẻ: Tailieuhay.net