11 Chính tả (Tập chép): Người mẹ hiền trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 mới nhất

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Người mẹ hiền trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ao hay au ?

Câu 1:

Tập chép : Người mẹ hiền (từ Vừa đau vừa xấu hổ … đến Chúng em xin lỗi cô.)

  • Tiết 10 – Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
  • Tiết 9 – Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
  • Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì II trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Vừa đau vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi:

– Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không?

Hai em cùng đáp:

– Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

? Trong bài chính tả có những dấu câu nào ?

– Trong bài chính tả có những dấu câu như: dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi.

Câu 2:

Điền vào chỗ trống ao hay au ?

Trả lời :

– Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

– Trèo cao ngã đau.

Câu 3:

Điền vào chỗ trống:

Gợi ý: Em hãy phân biệt r/d/gi, uôn/uông khi viết.

Trả lời :

a) r, d hay gi?

– con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập về nhà.

Chia sẻ: Tailieuhay.net 

– dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá.

b) uôn hay uông ?

– Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

–  Không phải bò

   Không phải trâu

   Uống nước ao sâu

   Lên cày ruộng cạn.

                           Câu đố