11 Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 – số 15 mới nhất

Ôn tập kiểm tra lớp 2 tiếng Việt

Đề 15

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

Bài đọc: Tiếng võng kêu (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 117)

  • Đề dạy thêm Tiếng Việt lớp 2
  • Đề kiểm tra cuối năm Tiếng Việt lớp 2
  • 32 Đề ôn Tiếng Việt cuối học kì 2 lớp 2

– Đọc hai khổ thơ đầu.

– Trả lời câu hỏi:

Những từ ngữ nào tả em bé đang ngủ rất đáng yêu?

II. Đọc hiểu: (4 điểm)

Bài đọc: Hai anh em (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 119)

Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất (Chọn a, b, c hoặc d):

1. Người em đã quan tâm đến người anh như thế nào?

a. Chia lúa công bằng cho người anh.

b. Lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người anh.

c. Không giành lấy phần lúa nhiều hơn.

d. Chọn phần lúa ít hơn.

2. Người anh đã quan tâm đến người em như thê nào?

a. Chia phần lúa cho người em nhiều hơn.

b. Gánh vác hết công việc cho người em.

c. Lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người em.

d. Tất cả các ý trên.

3. Hai anh em có điểm gì giống nhau?

a. Không ích kỉ, biết nghĩ đến tình anh em ruột thịt.

b. Biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

c. Biết trân trọng tình cảm anh em.

d. Tất cả các ý trên.

4. Câu chuyện khuyên chúng ta điểu gì?

a. Anh em trong gia đình phải nhường nhịn lẫn nhau.

b. Anh em trong gia đình phải yêu thương đùm bọc nhau.

c. Anh em trong gia đình phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

d. Các ý trên đều đúng.

B. Kiêm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm)

Bài viết: Bé Hoa (Đoạn viết: Từ: Bây giờ … đến ru em ngủ).

II. Tập làm văn: (5 điểm)

Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể về một người thân của em.

Hướng dẫn làm bài

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

II. Đọc hiểu: (4 điểm)

Câu 1: b Câu 2: c Câu 3: d Câu 4: d

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả: (5 điểm)

II. Tập làm văn: (5 điểm)

Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể về một người thân của em.

 Gợi ý làm bài tập làm văn:

– Người thân của em là ai? Làm việc (hay học tập).ở đâu?

– Người thân mà em kể đã để lại cho em những ấn tượng gì?

– Tình cảm của em đối với người thân ấy như thế nào?

Bài tham khảo

Anh Hoàng là anh họ của em, năm nay anh học lớp Chín. Mái trường Lê Hổng Phong đã gắn bó với anh đã mấy năm rồi. Anh học rất giỏi Toán, anh dự định sẽ thi vào trường chuyên Lê Quý Đôn. Ước mơ của anh là sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để giúp ích cho mọi người. Em rất thần tượng anh Hoàng, nhất là tấm lòng nhân ái và sự chăm chỉ học tập của anh.i Em sẽ noi gương anh. Em thầm mong mình sẽ học giỏi như anh.