11 Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 – số 25 mới nhất

Đề ôn tập kiểm tra lớp 2 môn Tiếng Việt

Đề 25

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

Bài đọc: Bác sĩ Sói (SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 41)

  • Đề dạy thêm Tiếng Việt lớp 2
  • Đề kiểm tra cuối năm Tiếng Việt lớp 2
  • 32 Đề ôn Tiếng Việt cuối học kì 2 lớp 2

– Đọc đoạn 1 và 2.

– Trả lời câu hỏi: Thấy Ngựa đang ăn cỏ, Sói định làm gì?

II. Đọc hiểu: (4 điểm)

Bài đọc: Sư Tử xuất quân (SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 46)

Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất (Chọn a, b, c hoặc d):

1. Sư Tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào?

a. Giao cho những người hiển lành.

b. Giao cho những người thông minh.

c. Giao cho những người dũng cảm.

d. Giao cho khắp thần dân, mỗi người một việc hợp với khả năng.

2. Sư Tử giao cho Voi làm nhiệm vụ gì?

a. Lừa địch.

b. Vận tải quân bị.

c. Lo chuyển gạo tiền.

d. Làm giao liên.

3. Việc sư Tử điều binh đã thể hiện điểu gì?

a. Cần tận dụng sức mạnh của toàn dân.

b. Phát huy năng lực của mỗi người.

c. Giao nhiệm vụ phù hợp với khả năng.

d. Tất cả các ý trên.

4. Từ nào có thể thay thế cho từ “giao liên”?

a. điểu binh.

b. liên lạc.

c. xuất quân.

d. quân cơ.

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm)

Bài viết: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên (SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 48)

II. Tập làm văn: (5 điểm)

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về một con thú mà em biết.

Hướng dẫn làm bài

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

II. Đọc hiểu: (4 điểm) 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả: (5 điểm)

II. Tập làm văn: (5 điểm)

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về một con thú mà em biết.

Gợi ý làm bài tập làm văn:

– Con thú em tả là con gì?

– Hình dáng của nó ra sao?

– Con thú có đặc điểm gì nổi bật?

Bài tham khảo

Thỏ là loài thú mà em thích nhất. Bộ lông thỏ mềm mại, đôi tai dài, cặp mắt tròn xoe trông hiền lành. Thỏ là loài thú tinh khôn, nhanh nhảu và nhút nhát. Bởi vậy, thỏ là một loài vật rất đáng yêu.