11 Soạn bài Tập đọc: Cô giáo lớp em trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 mới nhất

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Cô giáo lớp em trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Tìm những từ ngữ ở khổ thơ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo.

Câu 1:

Khổ thơ 1 cho em biết điều gì về cô giáo ?

  • Tiết 10 – Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
  • Tiết 9 – Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
  • Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì II trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Gợi ý: Em đọc khổ thơ 1 và nhận xét.

Trả lời : 

Khổ thơ 1 cho em biết cô giáo rất chịu khó và yêu mến học sinh.

Câu 2:

Tìm những hình ảnh đẹp trong lúc cô dạy em viết (khổ thơ 2 )

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 2 và tìm hình ảnh đẹp lúc cô dạy viết.

Trả lời : 

Những hình ảnh đẹp trong lúc cô dạy em viết là :

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

Câu 3:

Tìm những từ ngữ ở khổ thơ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo.

Gợi ý: Em đọc khổ thơ 3 và nhận xét tình cảm các bạn nhỏ dành cho cô.

Trả lời :

Những từ ngữ ở khổ thơ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo : lời cô giáo giảng ấm trang vở, yêu thương em ngắm mãi những điểm mười cô cho.

Câu 4:

Tìm những tiếng cuối dòng có vần giống nhau ở khổ thơ 2 và khổ thơ 3.

Gợi ý: Em chú ý các tiếng cuối mỗi dòng thơ và tìm những vần giống nhau.

Trả lời :

Những tiếng cuối dòng có vần giống nhau ở khổ thơ 2 và khổ thơ 3 là : nhài – bài – lài, tho – cho.

Bài đọc:

   Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ !”
Cô mỉm cười thật tươi.

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.

                    NGUYỄN XUÂN SANH

– Ghé (ghé mắt) : nhìn, ngó.

– Ngắm: nhìn kĩ, nhìn mãi vì yêu thích.

Chia sẻ: Tailieuhay.net