Nhiều trường đại học trên cả nước ưu tiên xét tuyển học bạ THPT. Cùng điểm qua những cái tên đáng quan tâm trong mùa tuyển sinh này trên Kênh tuyển sinh nhé!

Lo mất công bằng do quy định giảm điểm ưu tiên

Quy định mới yêu cầu giảm điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên được cho là sẽ tác động lớn, thậm chí gây ra những bất công mới trong xét tuyển…

Dưới đây là thông tin chi tiết về các trường đại học, học viện xét tuyển bằng xét học bạ THPT được Báo Lao Động cập nhật ngày 18.6:

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 1

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 2

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 3

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 4

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 5

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 6

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 7

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 8

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 9

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 10

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 11

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 12

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 13

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 14

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 15

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 16

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 17

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 18

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 19

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 20

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 21

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 22

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 23

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 24

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 25

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 26

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 27

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 28

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 29

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 30

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 31

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 32

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 33

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 34

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 35

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 36

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 37

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 38

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 39

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 40

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 41

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT đến năm 2022 - Ảnh 42

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 43

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 44

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 45

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 46

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 47

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 48

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 49

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 50

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 51

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 52

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 53

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 54

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 55

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 56

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 57

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 58

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 59

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 60

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 61

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 62

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 63

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 64

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 65

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 66

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 67

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 68

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 69

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 70

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 71

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 72

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 73

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 74

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 75

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 76

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 77

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 78

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 79

236 trường ĐH công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 80

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 81

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 82

236 trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 83

> Có nên tiếp tục thi học sinh giỏi ở cấp THCS?

> Cần Thơ công bố điểm chuẩn ngày 10 năm 2022

Theo báo Lao Động