Mới đây, hội đồng giáo sư cơ sở đã đề xuất với hội đồng ngành 490 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư. Tuy nhiên, đến nay đã có 2 ứng viên PGS xin rút.

Số lượng ứng viên được đề nghị phong hàm giáo sư, phó giáo sư sẽ giảm nhẹ vào năm 2022

Năm 2022, Hội đồng chức danh giáo sư căn cứ đánh giá chất lượng để tiến cử 447 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư. So với năm 2021, số lượng…

Ngày 23/8, Văn phòng HĐCDGSNN công bố danh sách và lý lịch khoa học của 448 ứng viên được các hội đồng cơ sở đề nghị vào 26 ngành, liên ngành (gọi chung là các ngành) để xem xét. 2022. Trong đó, 52 ứng viên GS, 396 ứng viên PGS.

Tuy nhiên, danh sách trên còn thiếu thí sinh 2 ngành: khoa học an ninh và khoa học quân sự.

Dù được đề xuất chức vụ PGS, vẫn có 2 PGS xin rút lui - Ảnh 1

Được đề xuất phong PGS vẫn có 2 PGS xin rút lui

Theo Văn phòng HĐCDGSNN, ngành khoa học an ninh có 1 ứng viên chức danh giáo sư, 17 ứng viên chức danh phó giáo sư; khoa học quân sự có 22 ứng viên PGS, không có ứng viên giáo sư.

Như vậy, tổng số 28 chuyên ngành có 488 ứng viên, trong đó 53 giáo sư và 435 phó giáo sư.

Được biết, thực tế các hội đồng cơ sở đã đề xuất lên 28 hội đồng ngành xem xét 490 thí sinh, nhưng danh sách này chưa được chuyển lên hội đồng ngành, 2 thí sinh xin rút. Cả hai đều là ứng viên tiến sĩ, chuyên ngành y học.

Sau khi gửi danh sách ứng viên của các Hội đồng cơ sở về Văn phòng HĐCDGSNN, Văn phòng HĐCDGSNN sẽ gửi cho các Hội đồng ngành, sau đó các Hội đồng ngành sẽ họp xét. Sau khi xét xong, hội đồng ngành sẽ giới thiệu lên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xem xét. Chỉ khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định công nhận thì chu kỳ xét duyệt hàng năm đối với giáo sư, phó giáo sư mới tạm kết thúc (nếu sau đó không có khiếu nại).

So với cùng mức xét trong kỳ xét duyệt năm 2021, tổng số ứng viên GS, PGS được hội đồng cơ sở thông qua để đề nghị hội đồng ngành xét không đáng kể (năm 2021 có 495 ứng viên). Nhưng nếu chỉ xét ứng viên GS thì năm nay giảm rất lớn (năm ngoái có 67 ứng viên GS), tỷ lệ giảm là 20,9%.

Năm ngoái, sau khi hội đồng cơ sở thông qua danh sách để công bố lên các hội đồng ngành, cũng có 1 ứng viên GS ngành y xin rút nên danh sách chuyển lên các hội đồng ngành chỉ còn 494 ứng viên. .

> Nam sinh được 27 điểm khối C nhưng không thi đại học, chọn cao đẳng nghề

> Bộ GD-ĐT công bố điều chỉnh lộ trình và phân bổ các tỉnh, thành nộp lệ phí tuyển sinh ĐH 2022

Theo Báo Thanh Niên