Sự kiện: giáo dục | Khoa học | TƯ VẤN TUYỂN SINH GIÁO DỤC

Đây cũng là bậc học quyết định tương lai của học sinh bởi sau ba năm học, học sinh phải trải qua các kỳ thi quan trọng: Tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, cạnh tranh học bổng du học. Vì vậy, phương pháp giảng dạy của giáo viên và phương pháp học tập của học sinh cấp 3 VSTAR SCHOOL đều hướng đến mục tiêu HIỆU QUẢ CAO thể hiện rõ nét.

Về kỹ năng, phương pháp giảng dạy của giáo viên VSTAR SCHOOL là thực hiện các yêu cầu cụ thể giúp học sinh THPT:

– Xây dựng mục tiêu, mục tiêu học tập, lập kế hoạch dự án học tập theo cấp học (dự án học tập).

– Học cách chủ động tiếp cận, tương tác, thực hành và đào sâu kiến ​​thức, kỹ năng mới, cốt lõi một cách hiệu quả.

– Học cách tư duy độc lập, từ tư duy sáng tạo đến giải quyết các vấn đề kiến ​​thức và cuộc sống.

– Tự kiểm tra đánh giá tiến độ học tập của mình (theo dõi tiến độ), từ đó có kế hoạch cụ thể để hoàn thiện phương pháp học tập của mình nhằm đạt được mục đích rèn luyện kỹ năng và thi cử.

Phù hợp với yêu cầu cụ thể về phương pháp dạy học của giáo viên, học sinh phải tự hình thành cho mình phương pháp học tập tích cực, hiệu quả. Đặc điểm nổi bật trong phương pháp học tập và rèn luyện của sinh viên BHXH Việt Nam là:

– Theo dõi và tham gia trực tiếp vào quá trình giảng dạy của giáo viên trong từng buổi học. Với ưu điểm mỗi lớp học rộng rãi, sức chứa lên đến 20 học viên theo tiêu chuẩn quốc tế, học viên hoàn toàn thoải mái khi trao đổi kiến ​​thức với giáo viên, được giáo viên thể hiện kiến ​​thức trên bảng, trên mô hình, trên máy tính hay ngay tại lớp học. . Vì vậy, việc nắm vững và thực hành tốt kiến ​​thức mới là một lợi thế hoàn toàn. Có những môn học 80% số bài được xây dựng từ sự tham gia của 100% học sinh trong lớp. Thực tế năm học 2009-2010 cho thấy tác động rõ rệt của phương pháp dạy học và sự tham gia của học sinh vào việc xây dựng tri thức của bản thân.

– Hoạt động của nhóm học tập được tổ chức nền nếp, thường xuyên và bài bản theo tiêu chuẩn giáo dục của Mỹ. Các nhóm học (mỗi nhóm tối đa 5 học viên) được tổ chức có chọn lọc và chính xác nên hỗ trợ rất nhiều cho kết quả học tập của từng học viên.

– Nghiên cứu chuyên đề: Ngoài các kiến ​​thức đã hình thành trên lớp trong giờ học, học sinh còn được giao thực hiện các chuyên đề nhỏ ngoài giờ học để bổ trợ cho kiến ​​thức đã học. Thực hiện chuyên đề là một phương pháp học tập chủ động, tích cực, trang bị cho sinh viên BHXH Việt Nam quá trình tự trau dồi và củng cố kiến ​​thức.

– Thể hiện cá nhân: Kiến thức học tập được xây dựng từ hoạt động nhóm, nhưng mỗi học sinh phải tiếp thu và thể hiện sự nắm vững bài học. Phương pháp học tập và rèn luyện của học viên được kiểm tra bằng tinh thần trách nhiệm và sự tiến bộ thể hiện của từng học viên.


Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào, vui lòng sử dụng mẫu phản hồi bên dưới. cảm ơn

Kenhuyensinh

Bởi: Vstar