161 Hơn 7000 cán bộ, giảng viên đại học làm công tác kiểm tra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT mới nhất

Cán bộ, giảng viên của 130 trường đại học trên cả nước sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ GD-ĐT mới đây đã ban hành Quyết định cử cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Quyết định yêu cầu 130 cơ sở giáo dục đại học lập danh sách giảng viên, cán bộ đủ điều kiện làm công tác này . Với số lượng 7.010, trong đó số người tham gia chính thức là 6.520 người, số người dự phòng là 490 người, cao hơn dự kiến ​​trước đó.

Quyết định cũng nêu rõ, tiêu chuẩn đối với người dự thi tốt nghiệp THPT là: có phẩm chất chính trị, tác phong tốt, tinh thần trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công bằng, tôn trọng người dân. , không người thân đi thi; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến tiêu cực trong thi cử; đã tham gia huấn luyện và được đánh giá đạt yêu cầu; Đối với những người được cử làm trưởng đoàn thì đại diện đoàn phải là lãnh đạo nhà trường. Đặc biệt, Bộ cũng yêu cầu hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, giáo viên trước khi tuyển chọn, lập danh sách gửi Bộ.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi của Hội đồng thi của Sở, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Điểm mới của công tác kiểm tra năm nay là có sự tham gia của thanh tra ba cấp: Chính phủ, bộ và địa phương. Không chỉ vậy, cán bộ thanh tra cũng sẽ tham gia vào tất cả các khâu của kỳ thi từ in sao đề, tổ chức thi đến chấm thi.
Theo Tienphong.vn