17 Bài 4 trang 64 SGK Vật Lý 10 mới nhất

Bài 10: Ba định luật Niu-tơn

Bài 4 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Trọng lượng của 1 vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên 1 vật.

Lời giải

Trọng lượng của 1 vật là lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật đó, gây cho vật gia tốc rơi tự do.Độ lớn của trọng lực tác dụng lên 1 vật được gọi là trọng lượng của vật.

Công thức của trọng lực tác dụng lên 1 vật:

              

Trong đó:

– m là khối lượng của vật (kg)

– 

Giải Vật lý 10: Bài 4 trang 64 SGK Vật Lý 10 | Giải bài tập Vật lý 10

 là gia tốc rơi tự do (thường là 9,8 m/s2)

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10