17 Câu hỏi 3 trang 58 Toán 12 Giải tích Bài 2 mới nhất

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Câu hỏi 3 trang 58 Toán 12 Giải tích Bài 2 : 

Tính đạo hàm của hàm số y = (3x2 – 1)(-√2).

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Sử dụng công thức đạo hàm (uα)′=αuα−1.u′

y’= [(3x2 – 1)(-√2)]’

= -√2.(3x2 – 1)(-√2-1).(3x2 – 1)’

= -√2.(3x2 – 1)(-√2-1).6x

= -6√2 x.(3x2 – 1)(-√2-1).

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12