17 Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3 mới nhất

Bài 3: Hàm số liên tục

Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3

Hãy tìm hai số a và b thỏa mãn 1

 Lời giải

Hướng dẫn

Chọn hai giá trị bất kì thuộc khoảng (1;2) và kiểm tra tích hai giá trị của chúng, nếu được kết quả nhỏ hơn 0 thì đó là hai điểm cần tìm.

Ta có:

y = f(x) là hàm số đa thức liên tục trên R.

Do đó f(x)liên tục trên Giải Toán 11: Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3 | Giải bài tập Toán 11

Từ đó suy ra, phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm xo ∈ (0;2)

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11