17 Câu hỏi C1 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11 mới nhất

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu hỏi C1 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11

a) Hãy cho biết cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp có đặc điểm gì?

b) Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở R1, Rvà R3 mắc nối tiếp.

c) Hiệu điện thế U1, U2, Ugiữa hai đầu các điện trở R1,R2, R3 mắc nối tiếp có quan hệ như thế nào?

Lời giải

a) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp luôn bằng nhau.

b) Điện trở tương đương của đoạn mạch :Rtđ = R1+ R2+ R3

c) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế thành phần. Đúng vậy, nếu nhân hai vế của ý b với cường độ dòng điện ta được:

U = U1+U2+U3

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11