171 Bài 2 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 mới nhất

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 2 (trang 68 SGK Đại Số 10)

Giải hệ phương trình

Câu trả lời

Cách 1: Giải bằng phép cộng đại số.

Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Cách 2: Giải bằng phương pháp thế.

Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Từ phương trình (2) suy ra x = 3 – 2y, thay vào phương trình (1) ta được:

2. (3 – 2y) – 3y = 1

⇔ 6 – 4y – 3y = 1

7y = 5

⇔ y = 5/7.

Thay y = 5/7 vào x = 3 – 2y ta được: x = 3 – 2,5/7 = 11/7.

Vậy hệ phương trình có nghiệm Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Từ (2) ta được y = 2x – 1 đưa vào phương trình (1) ta được

3x + 4.(2x – 1) = 5

⇔ 3x + 8x – 4 = 5

11x = 9

x = 11/9

Thay phương trình y = 2x – 1 ta được y = 2,9/11 – 1 = 7/11.

Vậy hệ phương trình có Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Từ (1) rút ra 2y = 3x – 5, thay vào phương trình (2) ta được:

5x + 2.(3x – 5) = 12

⇔ 5x + 6x – 10 = 12

11x = 22

⇔ x = 2 .

Thay x = 2 vào phương trình 2y = 3x – 5 ta được 2y = 1 ⇔ y = 1/2.

Vậy hệ phương trình có nghiệm Giải Toán 10: Bài 2 trang 68 SGK Đại Số 10 | Giải Toán 10

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10