171 Bài 49 trang 173 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao mới nhất

Bài 8: Hoạt động liên tục

Bài 49 (trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao):

Chứng minh rằng phương trình: x2cosx + xsinx + 1 = 0 có ít nhất một nghiệm thực thuộc khoảng (0; )

Câu trả lời:

Ta có Hàm f(x) = x2cosx + xsinx + 1 = 0 tiếp phần [0; π]f(0) = 1 > 0, f(π) = 1 –2

Nhìn thấy tất cả: Toán lớp 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11 , Toán 11