175 6 Công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 6/2019 mới nhất

Công việc kế toán nên làm

Nhân viên, kế toán cần lưu ý ngay 6 công việc pháp lý phải làm trong tháng 6/2019 để tránh bị nộp phạt. Cụ thể, 6 Nhiệm vụ phải thực hiện như sau:

1. Thông báo thay đổi công việc tháng 05/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 03/06/2019, doanh nghiệp phải hoàn thành báo cáo thay đổi việc làm tháng 05/2019.
 • Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015
Nếu doanh nghiệp có sự thay đổi (tăng/giảm) về số lượng lao động thì trước ngày 03 của tháng tiếp theo, doanh nghiệp phải gửi Thông báo đến Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
Thông báo thay đổi công việc tháng 05/2019

2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 5 năm 2019

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/6/2019
 • Cơ sở pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Trong tháng, nếu cơ sở kinh doanh khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Lưu ý: Quy định trên áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng theo hình thức khai thuế theo tháng; nếu tháng nào không khấu trừ thuế TNCN thì tháng đó doanh nghiệp không phải kê khai.

Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 5 năm 2019

3. Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 05/2019

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/6/2019
 • Cơ sở pháp lý: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.
Hàng tháng, cơ sở kinh doanh báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả trường hợp chưa sử dụng hóa đơn) chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo.

Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 05/2019

Các doanh nghiệp phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn hàng tháng là:

 • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 • Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế được mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Ghi chú: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được lập trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày lập hoặc kể từ ngày chuyển sang cơ quan thuế mua hóa đơn.

Xử lý báo cáo tình hình hóa đơn hàng tháng chỉ với vài cú nhấp chuột với hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA. Kế toán dễ dàng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bằng cách xuất dữ liệu lên phần mềm dễ dàng.

Dùng thử hóa đơn điện tử

4. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019

 • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/6/2019
 • Cơ sở pháp lý: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Doanh nghiệp có tổng thu nhập từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của tháng trước liền kề trên 50 tỷ đồng phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 5/2019

5. Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 6/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 30/6/2019
 • Cơ sở pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp hủy đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Đồng thời, trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm nêu trên của từng người lao động theo mức quy định nộp cho cơ quan BHXH quận, huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp sẽ nộp cho cơ quan BHXH nơi đóng trụ sở chính. chi nhánh có hoạt động không..

Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 6/2019

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 6/2019

 • Thời hạn: Trước ngày 30/6/2019

Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, bất kể doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hay không.

Mức đóng của công đoàn là 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 6/2019