175 Hướng dẫn cách lập hoá đơn xây dựng? Xuất hoá đơn điện tử cho công trình xây dựng mới nhất

Xây lắp là một trong những ngành nghề được khuyến khích ứng dụng và triển khai hóa đơn điện tử sự thi công. Bài viết dưới đây MISA meInvoice hướng dẫn cách tạo hóa đơn xây dựng và lập hóa đơn điện tử cho công trình xây dựng.

1. Quy định khi xuất hóa đơn xây dựng

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Ngày lập hóa đơn xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

– Trường hợp giao nhiều lần/ giao từng hạng mục dịch vụ, công đoạn thì từng lần cô bán hàng PHóa đơn cho số lượng và giá trị tương ứng của hàng hóa và dịch vụ cung cấp

– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua bán, chuyển nhượng nhà ở có thu tiền theo tiến độ xây dựng công trình hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng thì ngày thu tiền tiền coi như ngày hạch toán .single.

Trên mỗi hóa đơn phải có đầy đủ số tiền đã thu, giá đất được trừ vào thu nhập để tính thuế GTGT, loại thuế và số tiền thuế GTGT.

Ghi chú:

– Nếu doanh nghiệp có công trình xây dựng, xây lắp kéo dài thì phải thanh toán theo tiến độ hoặc khối lượng công việc hoàn thành.

=> Kế toán xây lắp phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp đã giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ thu nhập chưa bao gồm thuế và thuế GTGT.

– Khi công trình hoàn thành kế toán lập hóa đơn thanh toán, đến khi quyết toán khối lượng công việc có sự điều chỉnh khối lượng thi công phải thanh toán thì kế toán xây dựng phải lập hóa đơn chứng từ.

Nói tóm lại, các khoản tạm ứng không được lập hóa đơn mà chỉ theo dõi các khoản nợ 131.

>>>>Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123

2. Cách xuất hóa đơn xây dựng mới nhất

2.1. Xuất hóa đơn công trình cho công trình cán

Dự án cuốn chiếu là gì?

Công trình xây dựng cuốn chiếu là công trình được nghiệm thu theo giai đoạn hoàn thành hoặc thực hiện cho đến khi nghiệm thu. Do đó, khi hoàn thành công đoạn nào thì công đoạn đó được nghiệm thu và xuất hóa đơn, cụ thể:

một. Giai đoạn xây dựng

Sau khi đổ móng cho công trình, đơn vị thi công hoặc kế toán công trình lập biên bản nghiệm thu giai đoạn móng.

Bộ hồ sơ bao gồm:

 • xác nhận âm lượng
 • Bảng khối dính

b. Giai đoạn xây dựng của dự án

Giai đoạn này kế toán xây dựng phải có các chứng từ sau:

 • hồ sơ xét xử
 • Biên bản xác nhận khối lượng công việc
 • Bảng quyết toán khối lượng công trình

c. Giai đoạn hoàn thành xây dựng

Sau khi hoàn thành công việc, kế toán công trình cần tổng kết giai đoạn trước và lập hồ sơ tổng hợp bao gồm các chứng từ sau:

 • Biên bản tiếp nhận sau khi làm việc được sử dụng
 • Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành,
 • Bảng quyết toán khối lượng công trình.

Sau đó kế toán xuất hóa đơn GTGT cho những người còn lại và thanh toán hợp đồng.

2.2. Xuất hóa đơn xây dựng hoàn thành công trình

Khác với công trình cuốn chiếu, tổng thể công trình hoàn thành là hình thức hoàn thành công trình xây dựng trước khi nghiệm thu và thanh toán khối lượng đã thực hiện.

Do đó, kế toán chỉ cần lập hóa đơn tại thời điểm bàn giao công việc, các giấy tờ cần thiết để nghiệm thu hoàn thành công việc bao gồm:

 • Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;
 • Biên bản xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành;
 • Bảng quyết toán khối lượng công trình;

Cảm ơn đã đọc bài viết của MISA meInvoice! Quý doanh nghiệp quan tâm đến phần mềm MISA meInvoice và muốn dùng thử MIỄN PHÍ toàn bộ tính năng của Hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:
Dùng thử hóa đơn điện tử