175 Mẫu số 01 và 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất

So với Thông tư 32/2011/TT-BTC, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được rút gọn nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, cơ quan. thuế. Như vậy, doanh nghiệp chỉ phải sử dụng Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

1. Mẫu đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Theo quy định, Nghị định số Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018, doanh nghiệp muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện nộp mẫu 01 “Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tự do – Tự do – Hạnh phúc

—————

TUYÊN NGÔN

Đăng ký/ thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………..

Tiếp xúc: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ email: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………..

Theo Nghị định số ……/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/Tôi đã đăng ký/thay đổi các thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Áp dụng hóa đơn điện tử:

□ Xin mã số cơ quan thuế

□ Không có mã cơ quan thuế

– Đăng ký giao dịch qua:

□ Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (theo khoản…Điều…Nghị định)

□ Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

– Loại hóa đơn sử dụng:

□ Hóa đơn GTGT

□ Hóa đơn bán hàng

□ Hóa đơn được tạo từ máy tính tiền

□ Các phí khác

– Danh mục chứng thư số sử dụng:

STT Tên tổ chức chứng nhận/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử Số sê-ri chứng chỉ Thời hạn sử dụng của chứng thư số Form đăng ký (Thêm mới, thay đổi, ngừng sử dụng)
từ Cho đến bây giờ

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung trên và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

…, ngày tháng năm…..

NỘP THUẾ o ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

>> TẢI MIỄN PHÍ MẪU 01 NGHỊ ĐỊNH 119 TẠI ĐÂY: MẪU 01

Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm biểu mẫu và tạo Phiếu đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo cách thủ công, kế toán có thể tạo và gửi MẪU 01 này ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice của doanh nghiệp. KHỐI LƯỢNG. Doanh nghiệp chỉ cần lựa chọn và điền các thông tin theo yêu cầu, MISA meInvoice sẽ tự động tạo Mẫu 01 để doanh nghiệp ký điện tử và gửi đến cơ quan thuế.

2. Mẫu Thông báo chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu 01 của doanh nghiệp, cơ quan Thuế sẽ gửi Thông báo theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông báo này. 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấp nhận hoặc từ chối đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN THUẾ THƯỢNG ĐẲNG

TÊN CƠ QUAN THUẾ quảng cáo

———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tự do – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:……./TB-…..

……., ngày tháng năm…..

quảng cáo

Về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

Kính gửi: (Tên người nộp thuế:….)

(Số thuế của NNT:….)

Sau khi xem xét tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử ngày…./…./20..

Cơ quan thuế thông báo (chấp nhận/không đồng ý) đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị.

(Trường hợp NNT được sử dụng hóa đơn điện tử thì ghi: Tài khoản đã gửi vào hộp thư điện tử/điện thoại liên hệ của NNT, đề nghị NNT kê khai các thông tin liên quan theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thuế trên email này ).

(Trường hợp không đồng ý cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì ghi: Cơ quan thuế không chấp nhận người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử). Lý do: (Lý do không chấp nhận).

(Trường hợp nộp qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ thông báo để người nộp thuế đăng ký giao dịch hóa đơn điện tử miễn phí qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử). (Tên, địa chỉ đăng ký).

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện./.

CHỦ TỊCH CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Chữ ký số của thủ trưởng cơ quan thuế)

>> TẢI MIỄN PHÍ MẪU 02 NGHỊ ĐỊNH 119 TẠI: MẪU 02

Quý khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm meInvoice của MISA, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc là Đăng ký:

Dùng thử hóa đơn điện tử

Để doanh nghiệp tiện sử dụng, MISA cung cấp thêm tài liệu giúp khách hàng hiểu rõ về hóa đơn điện tử NƠI ĐÂY

>> 15 điều doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử
>> Chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
>> Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020 chứ không phải 1/7/2022 như doanh nghiệp lầm tưởng

>> Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu trực tuyến