187 Câu 120: Trình bày chế định trách nhiệm của quốc gia xâm lược và tội phạm chiến tranh trong Luật quốc tế mới nhất

Quốc gia xâm lược phải chịu trách nhiệm vật chất và các lệnh trừng phạt quốc tế

– Trách nhiệm vật chất: Bồi thường chiến phí, tức là thiệt hại vật chất bằng tiền, hàng hóa,… đối với thiệt hại vật chất do hành vi xâm lược gây ra

– Biện pháp trừng phạt quốc tế: hay còn gọi là biện pháp trả đũa. Luật pháp quốc tế quy định các biện pháp trả đũa hợp pháp: cắt đứt quan hệ ngoại giao, trục xuất đại sứ, đóng cửa lãnh sự quán

Tội phạm chiến tranh là một nhóm tội phạm quốc tế phát sinh do hành động xâm lược. Đối với tội ác chiến tranh, nhà nước phải chịu trách nhiệm quốc tế và thủ phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý về tội ác đã gây ra.