187 Trình bày chiến lược công nghiệp hóa ở các nước ASEAN 1967- 1995 mới nhất

ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được thành lập ngày 8/8/1967 tại Thái Lan với 5 thành viên ban đầu: Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Singapore. Các năm 1987, 1995, 1997, 1999, ASEAN lần lượt kết nạp thêm thành viên là Bru-nây, Việt Nam, Lào, Mi-an-ma và cuối cùng là Cam-pu-chia. Vì vậy, ASEAN đã trở thành một tổ chức bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam Á với diện tích 4,5 triệu km2 và hơn 500 triệu dân.

Minh họa: công nghiệp hóa các nước ASEAN 1967-1995

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập và hầu hết các nước này đều xây dựng nền kinh tế từ nguồn gốc nông nghiệp lạc hậu. Xu hướng nhanh chóng xây dựng một nền kinh tế ít phụ thuộc vào vốn nước ngoài đang chiếm ưu thế. Để phát triển kinh tế nhanh chóng, các nước này đã đẩy mạnh công nghiệp hóa.

1. Trong những năm 1950 và 1960, các nước này tiếp tục chiến lược phát triển các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu.

– Mục tiêu:

+ Thực hiện CNH theo hướng giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài.

+ Xây dựng nền kinh tế tự chủ.

– Nội dung:

+ Hạn chế nhập khẩu thành phẩm, đặc biệt là sản phẩm tiêu dùng từ nước ngoài.

+ Thực hiện bảo hộ mậu dịch.

+ Tập trung phát triển hơn nữa các ngành công nghiệp trong nước để thay thế hàng nhập khẩu.

+ Mở rộng thị trường trong nước.

+ Khai thác tối đa vốn đầu tư trong nước.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nguồn lực địa phương trong bối cảnh nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển đã tỏ ra không hiệu quả. Mặt khác, cơ chế quản lý tập trung, nhà nước điều hành kém hiệu quả nên các nước này còn phụ thuộc vào các nước công nghiệp phát triển, khó khăn về kinh tế, chính trị càng trầm trọng… cuối những năm 1960, chiến lược này tỏ ra không hiệu quả. hơn. phù hợp, song mới chỉ có một số nước nhận ra điều đó và thay đổi chiến lược phát triển.

2. Chiến lược hướng về xuất khẩu:

Singapore năm 1965 và các nước ASEAN5 đầu thập kỷ 70 dần chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Đây là sự thay đổi cơ bản trong chính sách công nghiệp nói riêng và chính sách phát triển kinh tế nói chung trong ASEAN5. Đó cũng là bước chuyển đổi căn bản từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường mở, hội nhập kinh tế thế giới.

Nội dung cơ bản:

+ Tận dụng tốt nhất vốn công nghệ từ bên ngoài.

+ Tập trung phát triển các ngành có khả năng xuất khẩu.

+ Từng bước cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường thế giới.

Các bước chính sách:

Thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô khuyến khích xuất khẩu:

– Chính sách mở cửa và tự do hóa kinh tế rộng rãi: miễn giảm thuế xuất khẩu, dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan đối với xuất khẩu, đơn giản hóa thủ tục, thành lập quỹ hỗ trợ xuất khẩu nên giá xuất khẩu giảm làm tăng tính cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

+ Áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái có lợi cho xuất khẩu:

+ Bỏ chế độ tỷ giá hối đoái cố định.

+ Phá giá đồng nội tệ.

+ Thay thế bằng tỷ giá hối đoái linh hoạt và sau đó là tỷ giá hối đoái thả nổi.

– Nhà nước tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thực hiện công nghiệp hóa theo hướng khuyến khích xuất khẩu:

+ Giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào các hoạt động kinh tế, thay đổi bộ máy quản lý, tư nhân hóa khu vực kinh tế nhà nước, thay đổi hệ thống tài chính theo hướng kinh doanh tiền tệ.

+ Phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng và nâng cấp hệ thống đường giao thông, điện, nước, xây dựng các khu chế xuất, khu công nghiệp.

+ Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành có khả năng xuất khẩu:

+ Chuyển từ các ngành truyền thống sang phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động và có khả năng xuất khẩu.

+ Nền “cm xanh” của nông nghiệp có nhiều loại nông sản và nông sản xuất khẩu.

+ Dịch vụ: thay đổi mạnh mẽ hệ thống dịch vụ đầu tiên là hệ thống ngân hàng.

Thành tích:

-NN:

+ Đa dạng hóa cây trồng, phát hiện nhiều giống mới

+ Nông sản xuất khẩu đa dạng, có giá trị kinh tế cao.

– CN

+ Tỷ trọng công nghiệp trong GDP tăng nhanh.

+ Ngành xuất khẩu đem lại giá trị cao.

– Dịch vụ: Phát triển nhanh các loại hình dịch vụ như dịch vụ tài chính tiền tệ, bảo hiểm…