187 Việc đổi tên được quy định như thế nào? mới nhất

ông bà H. sống ở thành phố, có con trai tên T, 10 tuổi. TỶTên tôi giống với Mr. Thật, vì thếgọi tên bạn quá bất tiện, ảnh hưởng đến cảm xúc thị tộc. VẼ TRANHông ợ H có cần phải thay đổi tên của con bạn. Nghề nghiệp đổi tên kê đơn Làm sao?

câu trả lời:

Khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên một lần theo yêu cầu của người được gọi, việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn. .làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó. Điều 7 Nghị định số. Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định: Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên của người dưới 18 tuổi trong thông tin khai sinh đã đăng ký, nếu có căn cứ theo quy định của pháp luật về dân sự thì phải được cha, mẹ của người đó đồng ý và ghi rõ vào Tờ khai; Đối với người đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải được sự đồng ý của người đó.

Trong trường hợp này, Mr. và bà. H có quyền yêu cầu thay đổi tên nếu được cháu H đồng ý. Thủ tục đăng ký thay đổi tên cho cháu được quy định tại Điều 28 Luật hộ tịch 2014, cụ thể:

– Người yêu cầu đăng ký thay đổi họ nộp tờ khai theo mẫu quy định và các giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu xét thấy việc thay đổi họ, tên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật về hộ tịch và pháp luật có liên quan thì Tư pháp – Hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch vào Sổ, người yêu cầu đăng ký thay đổi tên ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm tối đa là 03 ngày làm việc.

– Nếu đăng ký thay đổi tên ngoài nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây. đăng ký tại đây để được ghi vào Sổ hộ tịch.