197 Listening Unit 13 Lớp 11 Trang 150 mới nhất

ĐƠN VỊ 13: SỞ THÍCH

LẮNG NGHE (LISTEN)

Trước khi bạn lắng nghe

Theo cặp, thảo luận và tìm ra ba lợi ích của việc đọc sách.

Trong khi bạn đang nghe

Nhiệm vụ 1. Bạn sẽ nghe một học sinh nói về sở thích của họ. Nghe và cho biết những câu sau đây đúng (T) hay sai (F).

kịch bản băng

Sở thích của tôi

Sở thích của tôi là đọc. Tôi đọc truyện, tạp chí, báo và bất kỳ loại tài liệu nào mà tôi thấy thú vị.

Sở thích của tôi bắt đầu khi tôi còn trẻ. Tôi muốn bố mẹ đọc truyện cổ tích và những câu chuyện khác cho tôi nghe. Họ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi khi đọc tôi mọi lúc. Vì vậy, càng nhiều càng tốt, tôi đã học đọc. Tôi bắt đầu với những cuốn sách ABC đơn giản. Ngay sau đó tôi đã đọc những câu chuyện đơn giản và những câu chuyện cổ tích. Bây giờ tôi điều chỉnh theo bất cứ thứ gì có sẵn.

Đọc giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Tôi biết mọi người đã sống như thế nào trong những ngày qua. Tôi đã học về những điều kỳ diệu của thế giới, du hành vũ trụ, những thành tựu của con người, cá voi khổng lồ, virus nhỏ và những điều thú vị khác.

Điều tuyệt vời khi đọc sách là tôi không phải học mọi thứ một cách khó khăn. Ví dụ, tôi không cần phải mắc một căn bệnh để biết rằng nó sẽ giết tôi. Tôi biết nguy hiểm nên tôi có thể tránh được. Tôi cũng không cần phải đi sâu vào rừng rậm để tìm hiểu về hổ. Tôi có thể đọc tất cả về nó trong cuốn sách.

Sách cung cấp cho người đọc nhiều sự kiện và nhiều thông tin. Họ thực sự giúp tôi trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi được trang bị tốt hơn để đương đầu với cuộc sống. Nếu không, tôi sẽ tìm đến những kẻ dốt nát để học mọi thứ một cách khó khăn.

Thế là tôi tiếp tục đọc. Đọc sách là một thú tiêu khiển tuyệt vời.

ĐÁP ÁN

1.T 2. F 3. F 4. F 5. T 6. T 7. T 8.F

Task 2. Nghe lại và điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống cho sẵn.

ĐÁP ÁN

1. khác thường

2. bệnh tật

3. rừng

4. trên thực tế

5. ngu dốt

Sau khi bạn lắng nghe

Theo cặp, thảo luận và xác định những bất lợi của việc đọc quá nhiều.

Xem câu trả lời trong các phần sau:

Reading Unit 13 Lớp 11 Trang 146

Speaking Unit 13 Lớp 11 Trang 148

Viết Unit 13 Lớp 11 Trang 151

Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151