197 Unit 7 Saving Energy: Getting Started mới nhất

BÀI 7: TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

NHẬN

Nhìn vào những bức tranh. Làm việc với một đối tác để lập danh sách những việc gia đình có thể làm để tiết kiệm năng lượng Nước đang chảy, ngập lụt Chúng tôi cần tắt vòi Không có ai trong phòng.

Chúng tôi phải tắt đèn, TV, đài.

Xem giải pháp trong các phần sau:

Bài 7 Tiết kiệm Năng lượng: Nghe và Đọc

Bài 7 Tiết kiệm năng lượng: Nói

Bài 7 Tiết kiệm năng lượng: Lắng nghe

Bài 7 Tiết kiệm năng lượng: Đọc

Bài 7 Tiết kiệm năng lượng: Viết

Bài 7 Tiết kiệm Năng lượng: Ngôn ngữ Trọng tâm