21 Giáo án Luyện Toán Lớp 5 – Tuần 2 – Bài: Luyện tập phép nhân, phép chia hai phân số mới nhất

A. Mục tiêu :

– Củng cố kĩ năng thực hiện phép nhân, phép chia 2 phân số.

B. Hoạt động dạy học :

– Nêu cách thực hiện phép nhân, phép chia hai phân số.

Bài tập 1 : Tính

Bài tập 2 : Một hình chữ nhật có chiều dài 1 m ; chiều rộng 1 m. Chia hình chữ nhật

đó thành hai phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần ?

 

doc
1 trang
Người đăng
phuonght2k2
Ngày đăng
09/03/2022
Lượt xem
26Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Luyện Toán Lớp 5 – Tuần 2 – Bài: Luyện tập phép nhân, phép chia hai phân số”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2 Thứ sáu ngày 3 tháng 9 năm 2010
Luyện Toán : LUYỆN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ
A. Mục tiêu :
- Củng cố kĩ năng thực hiện phép nhân, phép chia 2 phân số.
B. Hoạt động dạy học :
- Nêu cách thực hiện phép nhân, phép chia hai phân số.
Bài tập 1 : Tính
 4 x 6 ; 4 x 2 ; 15 x 6 ; 40 x 14 .
 7 8 5 7 12 7	 5 
 1 : 3 ; 6 : 2 ; 17 : 51 ; 5 : 1
 3	 4 13 26 8 2
Bài tập 2 : Một hình chữ nhật có chiều dài 1 m ; chiều rộng 1 m. Chia hình chữ nhật
 2 4
đó thành hai phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần ?

Tài liệu đính kèm:

  • docLUYỆN TOÁNdfh.doc