21 Giáo án môn Toán học Lớp 5 – Tiết 50: Tổng nhiều số thập phân mới nhất

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trong tiết học toán hôm nay chúng ta sẽ dựa vào cách tính tổng hai số thập phân để tính tổng nhiều số thập phân.

2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:

a) Ví dụ:

– GV nêu bài toán ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5lít. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?

+ Làm thế nào để tính số lít dầu trong cả ba thùng?

– Dựa vào cách tính tổng hai số thập phân, em hãy suy nghĩ và tìm cách tính tổng ba số 27,5 + 36,75 + 14,5.

– GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện và yêu cầu HS cả lớp theo dõi.

– GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện tính của mình.

– GV nhận xét và nêu lại: để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.

– GV yêu cầu HS cả lớp cùng đặt tính và thực hiện lại phép tính trên.

 

doc
2 trang
Người đăng
phuonght2k2
Ngày đăng
09/03/2022
Lượt xem
8Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án môn Toán học Lớp 5 – Tiết 50: Tổng nhiều số thập phân”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 50	Toán	Thứ sáu, ngày 16/11/2007
	TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
	- Biết thực hiện tính tổng nhiều số thập phân tương tự như tính tổng hai số thập phân.
	- Nhận biết tính chất kết hợp của các số thập phân.
	- Biết sử dụng các tính chất của phép cộng các số thập phân để tính theo cách thuận tiện.
II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập số 2.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
HĐ
Giáo viên
Học sinh
1. Tính tổng nhiều số thập phân. 
2. Luyện tập – thực hành
A. Kiểm tra bài cũ:
- Làm bài tập về cộng số thập phân.
- Nhận xét cho điểm học sinh. 
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Trong tiết học toán hôm nay chúng ta sẽ dựa vào cách tính tổng hai số thập phân để tính tổng nhiều số thập phân.
2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
a) Ví dụ:
- GV nêu bài toán ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5lít. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?
+ Làm thế nào để tính số lít dầu trong cả ba thùng?
- Dựa vào cách tính tổng hai số thập phân, em hãy suy nghĩ và tìm cách tính tổng ba số 27,5 + 36,75 + 14,5.
- GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện và yêu cầu HS cả lớp theo dõi.
- GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện tính của mình.
- GV nhận xét và nêu lại: để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.
- GV yêu cầu HS cả lớp cùng đặt tính và thực hiện lại phép tính trên.
b) Bài toán: 	
- Yêu cầu HS nêu đề bài toán trong SGK.
+ Em hãy nêu cách tính chu vi củ hình tam giác.
- GV yêu cầu HS giải bài toán trên.
- GV chữa bài của HS trên bảng lớp
+ Em nêu cách tính tổng 8,7 + 6,25 + 10.
- GV nhận xét.
Bài 1/ 51:
- Gọi HS đọc đề bài và yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS chữa bài của bạn trên bảng lớp.
- GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép tính của mình.
- GV nhận xét.
Bài 2/52:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự tính giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong từng trường hợp.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
+ Em đã gặp biểu thức trên khi học tính chất nào của phép cộng các số tự nhiên?
+ Em hãy phát biểu tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên.
+ Theo em phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp không? Vì sao?
- Nêu tính chất kết hợp của các số thập phân.
- 1 em lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm vào nháp.
- HS nghe. 
- HS nghe và tóm tắt, phân tích ví dụ.
+ HS nêu
- HS trao đổi với nhau và cùng tính.
- Thực hiện.
- HS cả lớp theo dõi.
- Thực hiện 
- HS nêu
- 1 em lên bảng làm bài các em khác làm vào vở.
- 4 em lên bảng làm bài các em khác làm vào vở.
- HS nhận xét.
- Lần lượt 4 HS nêu cách thực hiện phép tính của mình.
- HS đọc đề bài trong SGK. 1 em lên bảng tính, các em khác làm vào vở
- HS nhận xét.
+ HS trả lời.
+ HS trao đổi và nêu
Hoạt động nối tiếp:
Chuẩn bị bài: Luyện tập.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 50 – tong nhieu so thap phan.doc