21 Giáo án Toán 5 – Tiết học 103: Luyện tập chung mới nhất

LUYỆN TẬP CHUNG

I- MỤC TIÊU :

 Biết: – Tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học.

 – Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

 – Hoàn thành các bài tập 1, 3.

II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

– Bảng phụ vẽ các hình ở bài tập 2 và bài tập 3 (trang 106)

III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS

 

doc
2 trang
Người đăng
hang30
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
206Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Toán 5 – Tiết học 103: Luyện tập chung”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Toaùn - Tieát 103LUYỆN TẬP CHUNGI- MỤC TIÊU :  Biết: - Tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học.  - Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế. - Hoàn thành các bài tập 1, 3.II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bảng phụ vẽ các hình ở bài tập 2 và bài tập 3 (trang 106) III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : TGHoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Rèn kỹ năng tính diện tích và một số yếu tố của các hình 23' Bài 1: Gọi 1 HS đọc đề bài- HS đọc đề bài.- Bài tập yêu cầu gì ?- Tính độ dài đáy của hình tam giác biết diện tích và chiều cao.+ Yêu cầu HS viết công thức tính diện tích tam giác S = (a x h) : 2 - Hãy xác định yếu tố đã biết trong công thức ? - HS nêu: S, h + Gọi 1 HS lên bảng giải tìm a.- HS dưới lớp tự làm vào nháp.+ Quan sát giúp HS còn yếu (gợi ý tìm thành phần chưa biết trong phép tính) 1HS giải: Độ dài đáy của tam giác đó là:  Đáp số: - Từ những điều đã trình bày trên bảng, ai có thể nêu ra quy tắc tính độ dài đáy của tam giác khi biết S và h ? - HS nêu: a = S x 2 : h- Yêu cầu HS nêu lại quy tắc tính độ dài đáy của tam giác - HS nêu lại quy tắc. * Bài 2: Yêu cầu 1 HS khá đọc đề bài- HS khá đọc đề bàiAMDBNC2m1,5mQPO+ Gắn hình minh họa trên lên bảng- Bài tập hỏi gì ? - HS quan sát.- Tính diện tích khăn trải bàn và diện tích hình thoi - Diện tích khăn trải bàn là diện tích hình nào?- Là diện tích hình chữ nhật ABCD- So sánh diện tích hình thoi MNPQ và diện tích hình chữ nhật ABCD ?- Diện tích hình thoi MNPQ bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật ABCD.+ Yêu cầu HS giỏ, khá làm bài. - 1 HS giỏi giải bảng, HS còn lại làm bài tùy theo khả năng. + Nhận xét chung và yêu cầu HS về nhà giải thêm bằng cách khác. 11' Bài 3 + Gọi 1 HS đọc đề bài + Gắn hình minh họa lên bảng - HS đọc đề bài- HS quan sát. - Từ tâm hai đường tròn, kẻ đường kính AD và BC như hình vẽ. - HS quan sát. + Yêu cầu 1 HS lên tô đỏ sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc.- HS thực hiện yêu cầu. - Độ daì sợi dây bằng tổng độ dài của những đoạn nào ? - Của AB, DC, và 2 nửa đường tròn đường kính AD và BC.- Em có nhận xét gì về 2 đoạn AB và DC ? - Bằng nhau và bằng 32,1m- Vậy độ dài của sợi dây được tính như thế nào?- Bằng 2 lần khoảng cách giữa 2 trục và chu vi của đường tròn đường kính AD (hoặc BC) + Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS làm vào bảng phụ. +HD nhận xét, sửa chữa.- HS làm bài. Đáp số : 7,299m 1'2. Củng cố, dặn dß:+ NhËn xÐt tiÕt häc.+Dặn về nhà hoàn thiện bài tập, ôn cách tính diện tích các hình đã học. .CB bài sau: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương.

Tài liệu đính kèm:

  • docToan – tiet 103.doc