211 Top 6 loại hình công ty thông dụng nhất tại Việt Nam mới nhất

Luật Doanh nghiệp mới 2014 quy định có 5 loại hình doanh nghiệp bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước và cuối cùng là doanh nghiệp tư nhân. Trong bài viết tiếp theo, xin vui lòng Top247 So sánh các loại công ty phổ biến tại thị trường Việt Nam.