35 Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức mới nhất

Ngày 29/07/2022 (nhằm 01/07 Nhâm Dần), trong không khí bắt đầu mùa Vu Lan Báo hiếu 2022, quý Phật tử gần xa đã trở về chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) trực thuộc Tổ đình Hoằng Pháp để cùng tu tập với đại chúng gieo trồng phúc đức.

 

 

Mở đầu, Phật tử Diệu Thăng đã hướng dẫn đại chúng trì tụng kinh Địa Tạng. Sau khi Đại đức trụ trì đã khảo hạch Phật pháp quý Phật tử hiện diện thì đại chúng cùng nhau thực hiện nghi thức phóng sinh trên dòng sông Hưng Long.

Ngang qua đó, thời kinh Bát Chánh Đạo vào ngày mồng Một đầu tháng do ĐĐ. Thích Tâm Hưng hướng dẫn tại giảng đường, đại chúng cùng cầu nguyện bình an tới tất cả chúng sinh. Tiếp đó, đại chúng đã chuẩn bị gần 400 phần cơm chay gởi tặng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn định kỳ do Phật tử Tịnh Đông hướng dẫn. Sau thời tụng kinh, đại chúng dùng cơm trong chánh niệm tại bổn tự dưới sự hướng dẫn của Đại đức trụ trì.

Đầu giờ chiều, đại chúng cùng nhau hành trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, niệm Phật theo thời khóa. Ngang qua đó là bà con nhân dân xa gần đi lễ Phật đầu tháng và nhận phần quà pháp bảo.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức
Chùa Đống Cao: Thiện nguyện gieo trồng phúc đức