35 Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh mới nhất

Mùa cũ đã qua, đào mai khoe sắc muôn nơi, nhà nhà đón mừng năm mới. Trong phút giao cảm giữa con người và tạo vật, chư Tăng và Phật tử chùa Tây Khánh đã cùng nhau chào đón giao thừa với một không khí thắm tình đạo vị.

 

 

Sau khi Phật tử cung nghinh chư Tăng lên chánh điện, ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ trì chùa Tây Khánh đã khai xuân bằng nghi thức niêm hương bạch Phật, khai khóa trì tụng trong đêm giao thừa, nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho đất nước bình an, người người ấm no hạnh phúc.

Tiếp đến, Đại đức trụ trì và ĐĐ. Thích Tâm Sỹ đã có những lời chúc Tết đến quý Phật tử gần xa, sách tấn mọi người hướng về các pháp thiện, nhờ đó mà quả phước lành sinh trổ, nhân duyên đem lại sự an lạc cho cả đời này và vị lai. Như thế, bình an và hạnh phúc sẽ có mặt trong cuộc sống nếu chúng ta biết vun bồi cội phúc, tu tập chuyển hóa, làm mới tự thân.

Sau đó thời khắc giao thừa, Đại đức trụ trì đem lửa từ ban Tam bảo, thắp lên ngọn lửa ấm áp dưới sân chùa vào những phút đầu xuân. Ngọn lửa như xua đi cái lạnh của đất trời, phá tan màn đêm u tối, như thông điệp của trí tuệ đẩy lùi vô minh, từ bi đem đến bình an và ấm áp cho mọi người.

Kết thúc chương trình chào đón Giao thừa, chư Tôn đức Tăng bổn tự đã gửi lộc lì xì đầu xuân và cuốn Tặng phẩm xuân tới nhân dân trong vùng và Phật tử gần xa nhân dịp đầu năm mới.

Hình ảnh ghi nhận:

Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh
Đón Giao Thừa tại chùa Tây Khánh