35 Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi mới nhất

Ngày 10/11/2019 (nhằm 14/10 Kỷ Hợi), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.

 

 

Trước khi bước vào khóa lễ, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ ĐĐ. Thích Tâm Đắc, chư Tăng chùa Hoằng Pháp, chia sẻ qua đề tài Thực Hành Phật Pháp.

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”.

Mỗi người đến chùa đều mong muốn có được sự bình an, hạnh phúc. Thế nhưng, chúng ta phải hiểu rõ con đường đó đi như thế nào? Họa chăng chỉ là chuyển não phiền ở thế gian sang phiền não ở trong đạo tràng. Qua đây, Thầy đã chia sẻ đến đại chúng những phương pháp giúp cho chúng ta có cái nhìn rõ ràng nhằm hướng đến đích tu tập. Để trở thành một người Phật tử chân chính, chúng ta tự thân phải quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, kiên trì pháp môn tu tập, có niềm tin, lời nguyện và trau dồi trí tuệ để có sự vững chãi trên con đường tu. Trong gia đình, chúng ta cần trang trí bàn thờ Phật để ngày ngày chăm nom, đốt nhang cho ngôi nhà tâm linh. Ngoài ra, chúng ta cần có lòng tin nơi Phật, Pháp, Tăng, tu thập thiện nghiệp, bát chánh đạo cũng như đem lòng từ đến với tất cả chúng sanh.

Qua hơn một giờ đồng hồ, Thầy giúp đại chúng hiểu thêm về những phương tiện, kỹ năng thiện xảo trong ứng xử để giúp cho con đường tu tập thêm thăng hoa, vững bước trên mỗi chặng đường đã đi qua, từ đó tiến sâu vào sự hành trì rốt ráo pháp môn mình tu tập, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/10 Kỷ Hợi