35 Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần mới nhất

Ngày 28/07/2022 (nhằm 30/06 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.

 

 

Trước khi bước vào khóa lễ, ĐĐ. Thích Tâm Trịnh đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng với đại chúng qua chủ đề “Canh Bạc Cuộc Đời”.

Đã từ lâu trong tâm tưởng của người đời có cái nhìn sai lệch theo hướng tiêu cực về việc một người phát tâm xuất gia. Nhân buổi nói chuyện này, Đại đức giảng sư đã phân tích cùng đại chúng hiểu hơn về tâm hạnh của người xuất gia, khi lìa bỏ thế tục để hướng theo con đường giải thoát.

Đại đức tâm sự về khoảng thời gian trước khi Thầy theo bước chân Như Lai, đó là những kỷ niệm đẹp thuở thiếu niên, những vết thương lòng giữa cuộc đời khắc nghiệp, để rồi chúng là nhân duyên đưa Thầy đến với đạo Phật, đến với con đường của bậc xuất sĩ. Thầy nói về những thử thách, nghịch cảnh trong khi tu học để bật lên tinh thần lý tưởng, nhân cách, đạo đức của người tu tập hay con đường hoằng dương chánh pháp, đưa đạo vào đời, giúp mọi người đều biết đến Phật pháp, cùng tu học chánh pháp để có đời sống an lạc, giải thoát.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần