35 Ngày tu “Một Ngày An Lạc” tại chùa Hòa Phúc mới nhất

Ngày 13/10/2019 (nhằm 15/09 Kỷ Hợi), chùa Hòa Phúc (Hòa trúc, Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) tổ chức ngày tu “Một Ngày An Lạc” thu hút hơn 600 Phật tử gần xa về tham dự.

Buổi sáng, quý Phật tử vân tập về khu vực giảng đường để đến thời pháp thoại từ ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) với chủ đề Giữ Vững Lòng Tin Với Phật Pháp. Đại đức đã chỉ ra cho Phật tử thấy rõ con đường đến đạo Phật qua việc giữ vững lòng tin với Tam Bảo, siêng năng về chùa tu tập và gieo duyên cho người thân của mình cùng tu tập, nhằm tăng trưởng phước báu và thiết lập cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Chiều cùng ngày, quý Phật tử đến với thời tụng kinh Phổ Môn, nguyện cầu Bồ-tát gia hộ. Thời kinh đã diễn ra trong không khí trang nghiêm cũng như trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Sau đó, lớp giáo lý thường niên dành cho các bạn thanh niên Phật tử dưới sự giảng dạy của ĐĐ. Thích Tâm Hòa, Trụ trì chùa Hòa Phúc. Giáo lý của đức Phật không những giúp ta tìm thấy niềm an lạc, hạnh phúc chân thật ngay hiện tại, mà còn là nơi điểm tựa, an trú tinh thần cho ta mãi về sau.

Hình ảnh ghi nhận:

Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc
Ngày tu Một Ngày An Lạc tại chùa Hòa Phúc