39 a)Nếu chia một số cho 7 thì số dư có thể là những số nào? b)Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi Việt.Hỏi 6 năm tước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Việt mới nhất

  0

  2021-12-08T01:20:28+00:00 08/12/2021 at 01:20
  Reply

  Giải thích các bước giải:

  A)Vì chia một số cho 7 nên số dư lớn nhất có thể là 6.

  B)Tuổi con hiện nay là:

  36:4=9(tuổi)

  Tuổi bố 6 năm trước là:

  36-6=30(tuổi)

  Tuổi con 6 năm trước là:

  9-6=3(tuổi)

  Lúc đó,tuổi bố gấp là:

  30:3=10(lần)

  Đáp án:10 lần

  Chúc bạn học tốt nha!

   

 1. khanhchau

  0

  2021-12-08T01:20:37+00:00 08/12/2021 at 01:20
  Reply

  a)Nếu chia một số cho 7 thì số dư có thể là những số nào?

  ⇒ Dư: 1;2;3;4;5;6

  b)Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi Việt.Hỏi 6 năm trước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Việt ?

  .

  6 năm trước tuổi bố gấp số lần tuổi Việt là:

  `( 36 – 6 ) : ( 36 : 4 – 6 ) = 10` ( lần )

  Đáp số: 10 lần