39 bán kính vành ngoài của một bánh xe ô tô là 25cm. xe chạy với vận tốc 1m/s.vận tốc gốc của một điểm trên vành ngoài xe là mới nhất

  0

  2021-12-07T12:47:58+00:00 07/12/2021 at 12:47
  Reply

  Đáp án:

  4 rad/s

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  (left{ matrix{

  v = 1m/s hfill cr

  R = 25cm = 0,25m hfill cr

  omega = ? hfill cr} right.)

  Công thức liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc là:

  (v = omega R Rightarrow omega = {v over R} = {1 over {0,25}} = 4rad/s)