39 Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb. mới nhất

  0

  2021-12-07T20:59:27+00:00 07/12/2021 at 20:59
  Reply

  Đáp án:

  Gọi a = 4 ; b = 64 ; c = 2 . Tính : logab ; logca ; logcb . Và tìm ra hệ thức liên hệ kết quả

  logab = log4 64 = log4 43 = 3

  logca = log2 4 = log222 = 2

  logcb = log2 64 = log226 = 6

  tìm ra hệ thức liên hệ kết quả

  logab . logc a = logc b

   

  Giải thích các bước giải:

   

 1. phuongthao

  0

  2021-12-07T21:00:04+00:00 07/12/2021 at 21:00
  Reply

  loga⁡b = log464 = log443 = 3.

  logca = log24 = 2.

  logcb = log264 = log226 = 6.

  Vậy logcb = logca. loga⁡b

  Chúc bạn học tốt 🙂