39 Cho các oxit CO2,Fe2O3,P2O5,Al2O3.Hãy gọi tên các oxit đó và cho biết oxit nào là oxit axit,oxit nào là oxit bazơ Mong ae giúp mình mới nhất

  0

  2021-12-07T23:39:28+00:00 07/12/2021 at 23:39
  Reply

  CO2: cacbon điôxit – oxit axit

  Fe2O3: sắt (III) ôxit – oxit bazơ

  P2O5 :điphotpho pentaôxit – oxit axit

  Al2O3: nhôm ôxit – oxit bazơ

   

 1. tonhi

  0

  2021-12-07T23:40:05+00:00 07/12/2021 at 23:40
  Reply

  CO2: cacbon dioxit – oxit axit

  Fe2O3: sắt (III) oxit – oxit bazo

  P2O5 :diphotpho pentaoxit – oxit axit

  Al2O3: nhôm oxit – oxit bazo