39 Chùm sáng song song gồm các tia sáng……Trên đường truyền của chúng mới nhất

  0

  2021-12-07T12:06:18+00:00 07/12/2021 at 12:06
  Reply

  Đáp án: Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng .

  Giải thích các bước giải:

 1. cobelolen

  0

  2021-12-07T12:06:45+00:00 07/12/2021 at 12:06
  Reply

  Đáp án: không giao

  Giải thích các bước giải: