39 Dãy nào sau đây gồm các kim loại mạnh hơn Fe? A: Na; Al; Cu B: Al; Mg; Na C: Fe; Al; K D: Al; Au; Mg mới nhất

  0

  2021-12-08T01:23:50+00:00 08/12/2021 at 01:23
  Reply

  Đáp án: Câu B ạ

   

  Giải thích các bước giải:

   

 1. tuminh2

  0

  2021-12-08T01:24:06+00:00 08/12/2021 at 01:24
  Reply

  Đáp án là B nha