39 ìm những từ trái nghĩa nhau a) Tả hình dáng: VD: cao – thấp b) Tả hành động: VD: khóc – cười c)Tả trạng thái: VD: buồn – vui d) Tả phẩm chất: VD: tốt mới nhất

  0

  2021-12-08T01:14:48+00:00 08/12/2021 at 01:14
  Reply

  a) Tả hình dáng: VD: cao – thấp

  VD: báo – gầy.

  b) Tả hành động: VD: khóc – cười

  VD: đứng – ngồi.

  c)Tả trạng thái: VD: buồn – vui

  VD: Hạnh phúc – bất hạnh

  d) Tả phẩm chất: VD: tốt – xấu

  VD: ác – hiền; ngoan – hư

  XIN HAY NHẤT NHA!

 1. aihong

  0

  2021-12-08T01:15:20+00:00 08/12/2021 at 01:15
  Reply

  a) Tả hình dáng:

  cao thấp; cao  lùn;..

  to  nhỏ; to xù bé tí; to kềnh  bé tẹo teo; mập  ốm…

  b) Tả hành động:

  đứng ngồi; khóc cười; vào  ra; lên xuống…

  c) Tả trạng thái:

  buồn vui;  vui sướng đau khổ;sướng  khổ; hạnh phúc  bất hạnh

  khỏe  yếu; khỏe mạnh  ốm đau

  d) Tả phẩm chất:

  tốt  xấu; hiền  dữ; lành  ác; ngoan hư; hèn nhát – dũng cảm; thật thà dối trá; tế nhị  thô lỗ…