39 Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, chiều cao bằng 5/6 chiều rộng. TÍNH DT xung quanh và DT toà mới nhất

  0

  2021-12-08T01:15:27+00:00 08/12/2021 at 01:15
  Reply

  -> rộng =3/5

  cao =1/2

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

  (4/5+3/5)*2*1/2=7/5 (m2)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

  (4/5*3/5*2)+7/5=59/25(m2)