39 Một cửa hàng nhập về loại xe đạp với giá 450 000. a)Nếu cửa hàng đó bán với giá 486 000 đồng một chiếc thì cửa hàng đó lãi được bao nhiêu phần trăm? b mới nhất

  0

  2021-12-08T01:17:17+00:00 08/12/2021 at 01:17
  Reply

  a) Số tiền lãi cửa hàng thu được là

  486.00-450.000=36.000(đ)

  Vậy số tiền lãi thu được so với ban đầu là

  36.000 : 450.000=0,08=8 %

  b) Nếu cửa hàng bán xe đạp với giá 432.000đ một chiếc thì số tiền mà mỗi xe lỗ là

  450,000-432,000=18,000(đ)

  Vậy cửa hàng bị lỗ là:

  18.000 : 450.000=0.04=4%

  Đáp số : a/ 8%    b/ 4%

   

 1. diemmy

  0

  2021-12-08T01:17:21+00:00 08/12/2021 at 01:17
  Reply

  Đáp án:a)Số tiền lãi là:

  486000-450000=36000 (đồng)

  Số phần trăm tiền lãi là :

  36000/450000*100=8%

  b)Số tiền lỗ là:

  450000-432000=18000 (đồng)

  Số phần trăm lỗ là:

  18000/450000*100=4%

  Giải thích các bước giải:

  gửi bạn