39 Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau (-12)/17;35/27;60/(-85);(-77)/56;245/189;(-11)/8 mới nhất

  0

  2021-12-07T12:48:02+00:00 07/12/2021 at 12:48
  Reply

  Đáp án:

  `60/(-85)=(-12)/17`

  `(-77)/56=(-11)/8`

  `245/189=35/37`

   

 1. quynhthu

  0

  2021-12-07T12:48:25+00:00 07/12/2021 at 12:48
  Reply

  $text{Giải thích các bước giải:}$

  $text{Các cặp phân số bằng nhau là :}$

  $dfrac{-12}{17} = dfrac{60}{-85}; dfrac{35}{27} = dfrac{245}{189}; dfrac{-77}{56} = dfrac{-11}{8}$

   $text{Chúc bạn học tốt !}$