39 Will I be ready in time? => (want to know) mới nhất

  0

  2021-12-07T16:49:41+00:00 07/12/2021 at 16:49
  Reply

  -câu gián tiếp , nhưng ở đây want chứ k phải là wanted  nên ta chỉ cần chuyển ngôi , trạng từ và giữ nguyên 

  i want to know if me will be ready in time

 1. nhanlinh

  0

  2021-12-07T16:50:16+00:00 07/12/2021 at 16:50
  Reply

  Will i be ready in time?

  =>i want to know if i will be ready in time

  Câu trực tiếp gián tiếp dạng câu hỏi đảo

  Học tốt nhé

  🙂