53 Bài khấn cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất mới nhất

Tết Đoan Ngọ ( Tết diệt sâu bọ ) đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của dân cư Nước Ta. Tết Đoan ngọ đến vào thời gian giữa trưa. Do đó theo truyền thống cuội nguồn, việc cúng Tết Đoan ngọ cũng được thực thi trong khoảng chừng từ 11 h đến 13 h của ngày 5/5 Âm lịch .Tết Đoan Ngọ ( Tết diệt sâu bọ ) đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của dân cư Nước Ta. Vào ngày này, người dân sẽ ăn những loại hoa quả nóng như mận, vải hay cơm rượu nếp với mong ước diệt những loài sâu bọ làm hại mùa màng và tẩy giun trong đường tiêu hóa. “ Tết Đoan Ngọ ”, “ Đoan ” là đầu mối, “ Ngọ ” là giờ Ngọ. Như vậy, Tết Đoan Ngọ nghĩa là người ta ăn tết vào giờ Ngọ. Theo triết lý y học phương Đông họ cho rằng ngày mùng 5 tháng 5 là ngày vượng dương – khí dương của trời đất và khí dương của con người rất vượng. Cho nên ngày Đoan Ngọ còn gọi là ngày Đoan Dương.

Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ) đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa ngày Tết của người dân Việt Nam.

Bài khấn cúng tết Đoan Ngọ: 

Bạn đang đọc: Bài khấn cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thanh Văn La Hán, chư Thiên, thiện thần. Kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần. Kính lạy cữu huyền thất Tổ, ông bà, bà cô, ông mãnh, cô bé, cậu bé, thúc bá huynh đệ. Gia đình chúng con là : …

Xem thêm: Phong thủy phòng ngủ 14 điều kiêng kỵ Nhất định phải biết và Cách hóa giải

Ngụ tại : … Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5 năm Nhâm Dần, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sửa lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên, tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin những ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Rót trà lạy 1 lạy Chúng con kính mời những cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …, cúi xin những vị thương xót con cháu chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật. Rót trà, lạy 1 lạy Chúng con lại kính mời những vị Tiền chủ, Hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai thụ hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Rót trà, vái hoặc lạy

Xem thêm: Ý nghĩa và cách phân loại vòng tay phong thủy chính xác nhất

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nguyện đem công đức này, hướng về khắp toàn bộ, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo Nam mô A Di Đà Phật !