57 Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân phát tâm ấn tống 5.000 quyển Kinh Kim Cang giảng giải mới nhất

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính thưa quý Phật tử,

Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân vừa phát tâm ấn tống 5.000 quyển Kinh Kim Cang giảng giải, NXB Hồng Đức do Thầy Thích Phước Tiến biên soạn.

Các tự viện hoặc cá nhân quý Phật tử có nhu cầu nghiên cứu triết lý Phật giáo, nhất là những bản kinh đóng vai trò rất quan trọng phản ánh tư tưởng cốt lõi của Đại Thừa, quý vị liên hệ về Văn Phòng Tu Viện Tường Vân sẽ được gửi tận nơi theo đúng nhu cầu. (miễn phí 100%)
Thông qua SĐT: 028 6268 9409 hoặc tin nhắn trên Facebook.

“Trong hệ thống kinh điển thuộc hệ Bát Nhã rất là đồ sộ, kinh Kim Cang là một tác phẩm nhỏ nhưng lại rất đặc thù, luôn là đề tài hứng thú cho nhiều nhà nghiên cứu và phiên dịch kinh này từ quá khứ lịch sử đến nay. Và, Thiền tông là một trong những tông phái Đại thừa tiêu biểu, khai thác triết lý Tánh Không rất triệt để, và kinh Kim Cang thuộc một trong những bản kinh gối đầu giường cho lộ trình tìm lại pháp thân bất sanh bất diệt của chính mình, là mục tiêu cốt lõi của Thiền tông.

5ddbfef39bab67f53eba

Tư tưởng chủ đạo của kinh Kim Cang là chuyên phá tướng hiển tánh thông qua triết lý Tánh Không Duyên Khởi, nhằm phá bỏ tất cả kiến chấp về cái tôi dựa trên bốn phạm trù lớn là: Ngã, Nhơn, Chúng sanh, Thọ giả. Khi một hành giả đạt được thực tại Không tánh hay Kim Cang tánh, chính là lúc người đó không còn vướng vào bốn phạm trù trong mọi thi vi tạo tác, liền thể nhập chơn tâm Phật tánh”. (trích dẫn nhập kinh kim cang)

Kính thông tri
BBT. PPUD